คำตอบ

2014-02-21T08:18:33+07:00
อัตราเร็วของแสง (speed of light) ในสุญญากาศ มีนิยามว่าเท่ากับ 299,792,458 เมตรต่อวินาที (หรือ 1,079,252,848.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือประมาณ 186,282.397 ไมล์ต่อวินาที หรือ 670,616,629.4 ไมล์ต่อชั่วโมง) 
จาก วิกิพีเดีย
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T12:15:59+07:00
อัตราเร็วของแสงมีนิยามเท่ากับ 299,792,458เมตรต่อวินาที(1,079,252,848.8กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือประมาณ186,282.397ไมล์ต่อวินาที หรือ 670,616,629.4 ไมล์ต่อชั่วโมง