คำตอบ

  • Sabieha
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-15T20:30:57+07:00
ความหมายที่ใกล้เคียงอีกคำหนึ่งคือ รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจ
  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-15T20:34:25+07:00
มือถือสาก ปากถือศีล
ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก
ปากว่าตาขยิบ
หน้าซื่อใจคด (คำนี้ใกล้เคียงที่สุดนะคะ)

นอกนั้นจะความหมายคล้ายกันประมาณว่าต่อหน้าอีกอย่างลับหลังอีกอย่างประมาณนี้ค่ะ^^