พระราชชนนา แปลว่าอะไร
พระโมลี แปลว่าอะไร
ร่างกาย คำราชาศัพท์แปลว่าอะไร

2

คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
  • Sabieha
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-15T20:36:06+07:00
พระราชชนนา แปลว่า แม่
พระโมลี ที่แปลว่า จุกผม หรือมวยผม
ร่างกาย ความหมาย พระวรกาย


2014-02-15T20:39:27+07:00
พระราชธาน แปลว่า แม่
พระโมลี แปลว่า จุกผม
ร่างกาย แปลว่า พระวรกาย