ถึงพูดได้แต่เขียนไม่ได้ ยังไงก็สื่อสารกันอย่างไม่เต็มรูปแบบอยู่ดี
๑. เพราะภาษาไทยเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ๒. เพราะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ๓. เพราะภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ
๔. เพราะภาษาเป็นเครื่องมือหล่อหลอมคนในชาติให้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน
555 จ้าที่รัก
เพราะเราอยู่ประเทศไทย เป็นคนไทย มีภาษาไทยไว้เป็นภาษาราชการ

คำตอบ

2014-02-15T20:50:01+07:00
  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-15T21:01:22+07:00
เพื่อรู้หลักการใช้จะได้นำไปใช้ให้ถูกต้องค่ะ
เพราะภาษาไทยเป็นภาษาแรกที่เราต้องเรียนรู้และเป็นภาษาที่เราใช้พูด เขียนกันแทบทุกวัน