คำราชาคัพท์ของแหวน แปลว่า พระธำมรงค์ คะ

คำตอบ

  • Sabieha
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-15T20:47:05+07:00
  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-15T20:47:09+07:00
แหวน คำราชาศัพท์ ใช้คำว่า พระธำมรงค์ค่ะ
แหวน คำราชาศัพท์ ใช้คำว่า พระธำมรงค์ค่ะ
พระธำมรงค์ ค่ะ