เอาไม้สันรันขี้คล้ายกับ ขี่ช้างจบตักเเตนคล้ายกับ คมในฝักคล้ายกับ หนีเสือปะจระเข้คล้ายกับ

1

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-15T20:57:20+07:00
เอาไม้สันไปรันขี้ คล้ายกับ อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน
ขี่ช้างจับตั๊กแตน คล้ายกับ หน้าใหญ่ (มั้งคะ)
คมในฝัก คล้ายกับ ซุ่มคม