คำตอบ

2013-12-26T16:11:30+07:00
โมลคือปริมาณของสสารบริสุทธิ์ที่มีหน่วยทางเคมีเท่ากับจำนวนอะตอมของคาร์บอน-12 ปริมาณ 12 กรัม (นั่นก็คือ 6.023 X 10^23)