คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T09:14:29+07:00
(ไม่แน่ใจ ว่าถูกหรือเปล่านะครับ)

y²=4x+8
เป็นพาราโบลา โดย x=(y²/4)-2

จากรูป หาพื้นที่สามเหลี่ยม ติดตัวแปร y เอาไว้
จากนั้น หาค่า y ที่ทำให้ได้พื้นที่สูงสุด

จะได้ ที่ y=1/2 ให้ค่าพื้นที่สูงสุด แทนค่าจะได้ x=-31/16

กลับไปที่สูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยม
แทนค่า y=1/2
จะได้พื้นที่ที่มากที่สุด คือ 4/23

จุด c คือ x=-31/16 และ y=1/2
ขอโทษผิดจริงๆ ด้วย ตอนหาอนุพันธ์ จะได้ y=2 ไม่ใช่ 1/2 ดังนั้น x=-1 จุด C = (-1,2) พื้นที่มากสุด คือ 1