เเปลว่า เปนไปไม่ได้ครับ
อ้อ! เข้าใจแล้ว
เป็นไปไม่ได้ครับ
เป็นไปไม่ได้ ค่ะ

คำตอบ

2014-02-15T21:34:37+07:00
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ซึ่งไม่มีทาง, ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น ค่ะ