คำตอบ

2014-02-15T21:36:57+07:00
 การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วนใจความสำคัญ และส่วนขยายใจความมสำคัญของเรื่อง
คำตอบที่ดีที่สุด!
  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-15T21:37:58+07:00
คือการอ่าน บทความ หรือหนังสือ อ่านโดยรวมทั้งหมดและสรุปใจความสำคัญออกมาได้ 
อีกแบบนึงก็อ่านแบบผ่านๆรีบๆ เน้นเนื้อหาสำคัญๆ
และก็ควรมุ่งเน้นนไปที่สาระโดยตรงของบทความหรือหนังสือนั้นๆด้วยค่ะ