คำตอบ

2014-02-16T08:07:27+07:00
อาจจะเขียนเป็นตาราง หรือ เขียนในรูปเเบบของ tree ก้อได้

คำตอบที่ดีที่สุด!
2014-02-16T08:38:44+07:00
อาจจะเขียนเป็นแผนผังความคิดขยายออกไปเรื่อย และก็ต้องดูหัวแล้วเขียนตามความสามารถ