1. พยายามอ่านหนังสือให้ได้หลายแบบ ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเรียน เลือกแบบที่ชอบ เรื่องที่ชอบ เช่น โบรชัวร์ ฉลากสินค้า หนังสือการ์ตูน เว็บไซต์ เพลงที่ฟังประจำฯลฯ

2. เลือกที่ต้องการได้แล้ว พยายามอ่าน และแปลมัน ไม่เข้าใจ จดเอาไว้ แล้วถามผู้รู้ อาจเป็น พ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อน ฯลฯ

3. ขยันเปิด Dictionary ในคำหรือศัพท์ที่ไม่รู้ อยากให้เปิดเอง มากกว่า ค้นหาในอินเทอร์เน็ต แล้วจดเอาไว้ในสมุดคำศัพท์ของตัวเอง

4. ฝึกอ่านทุกวันไปเรื่อยๆ จนเป็นนิสัย
อ่านวันล่ะคำแล้วลงสะกดดู จากนั้นก็ค่อยๆปิดสมุดค่ะ

คำตอบ

2014-02-16T09:29:26+07:00
  • meeyok
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-16T09:57:14+07:00
ฝึกอ่านหนังสือหรือนิทานที่เป็นภาษาอังกฤษบ่อยๆค่ะ พยายามอ่านและก็แปลประโยคนั้นไปพร้อมๆกันที่สำคัญคือ ต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยค่ัะ :)