คำตอบ

  • bewty
  • มือใหม่
2014-02-16T11:17:44+07:00
1)  -21 = -32+x 
     -21+32=x
      x=11
2)  y-9=11
     y=11+9
     y=20
3)  3y-6=18
     3y=18+6
     3y=24
       y=24/3
       y=8
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T12:51:04+07:00
เสนอทางเลือก ที่ละเอียดมากขึ้น ^^

1) -21=-32+x
-21+32=-32+x+32
(นำ 32 มาบวกทั้งสองข้างของสมการ)
x=11

2) y-9=11
y-9+9=11+9
(นำ 9 มาบวกทั้งสองข้างของสมการ)
y=20

3) 3y-6=18
3y-6+6=18+6
(นำ 6 มาบวกทั้งสองข้างของสมการ)
3y=24
(นำ 3 หารทั้งสองข้างของสมการ)
3y/3=24/3
y=8