ถ้าข้อไหนทำไม่ได้ก็ถามในนี้ก็ได้นะคะ
ค่ะขอบคุณนะค่ะ
ไม่เป็นไรคะ
ค่ะ
ถ้าได้น่ะ

คำตอบ

2014-02-16T10:35:20+07:00
อ่านหนังสือบ่อยๆ จั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครู ถ้าสงสัยหรือทำไม่เป็นให้ถามครู
2014-02-16T10:42:05+07:00
ตั้งใจอ่านหนังสือ และจำที่ครูเคยสอน  มีสมาธิในการอ่านข้อสอบ