เมธาขี่จักรยานจากaไปbทวนลมด้วยความเร็ว8ไมล์ต่อชั่วโมงเมื่อขี่จักรยานตามลมจากbไปaเขาขี่ด้วยความเร็ว15ไมล์ต่อชั่วโมงความเร็วเฉลี่ยในการขี่จักรยานของเขาเท่ากับเท่าใด

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T12:41:35+07:00
เมธาขี่ด้วยความเร็ว x ไมล์ต่อชั่วโมง
ลมพัดด้วยความเร็ว y ไมล์ต่อชั่วโมง

x-y=8 (ขี่ทวนลม ความเร็วหักล้างกัน)
y=x-8 ...(1)

x+y=15 (ขี่ตามลม ความเร็วเสริมกัน) ...(2)

นำ (1) แทน (2)
x+x-8=15
2x=23
x=11.5

นำ x ไปแทนค่าใน (1)
y=3.5

เมธาขี่ด้วยความเร็ว 11.5 ไมล์ต่อชั่วโมง
ลมพัดด้วยความเร็ว 3.5 ไมล์ต่อชั่วโมง