คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T12:29:28+07:00
แทนค่าสูตรอินเวอร์ส หรือใช้วิธีนี้
อินเวอร์สการคูณของ 1/5+2/5i คือ 1/(1/5+2/5i)
= 1/(1/5+2/5i) ...ดึง 1/5 ตัวร่วมของส่วนออก แล้วกลับขึ้นไปข้างบนเศษ
= 5/1+2i ...คูณด้วยคอนจูเกต 1-2i ทั้งเศษและส่วน
= 5(1-2i)/(1+2i)(1-2i)
= 5(1-2i)/(1²+2²)
= 1-2i