ประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกคือประเทศอะไรและมีพื้นที่เท่าไร

2

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T13:04:51+07:00
ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก นับเฉพาะที่มีการลงนามยอมรับแล้ว คือ  นครรัฐวาติกัน ขนาด 0.44 ตารางกิโลเมตร
แต่ก็มีประเทศที่ยังไม่ได้ยอมรับที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกก็คือ ประเทศซีแลนด์ มีพื้นที่แค่ 207 ตารางเมตร (ประมาณ 3 ห้องนอน) และมีประชากรเพียง 4 คน และหน้าตาของประเทศนี้ เพราะมีลักษณะเพียงเสาฐาน 1 คู่มีคานพาดแล้วแบ่งเป็น 7 ชั้นจากชั้น A-G