การให้โอวาท เป็นสุนทรพจน์ที่ผู้ใหญ่กล่าวกับผู้น้อย เพื่อจะให้ข้อคิด แนะนำตักเตือนและสั่งสอน เนื่องในโอกาสสำคัญๆ เช่น พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตใหม่เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้นค่ะ

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T12:45:11+07:00
ให้โอวาท
1. มีพระบรมราโชวาท, พระราชทานพระบรมราโชวาท (พระมหากษัตริย์)
2. มีพระราโชวาท, พระราชทานพระราโชวาท (สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมราชินี, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมุฏราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
2014-02-16T13:20:13+07:00
 หมายถึง คําแนะนํา, คําตักเตือน, คํากล่าวสอน จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน