ภาษาถิ่นแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะ ได้แก่ เหนือ กลาง อิสานใต้ ซึ่งในแต่ละประเภทคำกพูดก็จะต่างกัน หาดูในลิงค์ได้เลยค่ะ
ความคิดเห็นถูกลบออกแล้ว
ความคิดเห็นถูกลบออกแล้ว

คำตอบ