คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T12:33:04+07:00
1. x = -6
2. a = -1
3. x = -5/3
4. x = 17
5. x = 3
ตรวจคำตอบง่ายๆ โดยการเอา x แทนค่าในโจทย์