คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T12:57:36+07:00
จำนวนแรกที่เกิน 101 แล้วหาร 3 ลงตัวคือ 102
จำนวนสุดท้ายที่ไม่ถึง 1000 แล้วหาร 3 ลงตัว คือ 999
จะพบว่า เป็นอันดับเลขคณิตที่มี พจน์แรก (a₁) คือ 102 และผลต่างร่วม (d) คือ 3 เนื่องจากหาร 3 ลงตัว
พจน์ที่ n หรือ an คือ 999
จาก พจน์ทั่วไปของอันดับเลขคณิต an=a₁+(n-1)d
999=102+(n-1)3
897=(n-1)3
299=n

มีจำนวนทั้งหมด 299 จำนวน
2014-02-16T13:30:32+07:00