เริ่มนับตั่งเเต่ 1 เพิ่มทีละ3ไปเรื่ิอยๆเมื่อนับถึงครั้งที่ร้อยจะตรงกับจำนวนใด

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T13:09:55+07:00
ให้ พจน์ที่ 1 คือ a₁ = 1
พจน์ที่ 2 คือ a₂= 1+3 = 4
พจน์ที่ 3 คือ a₃ = 1+3+3 =7

หากนับไปครั้งที่ 100 ก็คือ พจน์ที่ 100
เป็นลำดับเลขคณิต 1, 4, 7, ... มีผลต่างร่วม (d) = 3

พจน์ที่ 100 = a₁+(n-1)d
= 1+(100-1)3
= 1+297
= 298

ครั้งที่ 100 จะตรงกับเลข 298