คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T15:31:12+07:00
นำ 109-4 ก่อน เพื่อหาตัวเลขที่ลงตัว นั่นคือ 105
จากนั้น แยกตัวประกอบของ 105 ได้ 3×5×7
จำนวน 2 หลักที่หาร 109 แล้วเหลือเศษ 4 คือ
3×5=15
3×7=21
5×7=35

ตอบ 15, 21, 35