2) 3a = 2a - 1
Sol. 3a-2a = -1
a = -1
3) -6x - 5 = - 3x
Sol. -6x+3x = 5
-3x = 5
x = 5หาร3
4) 7x - 9 = 8 + 6x
Sol. 7x-6x = 8+9
x = 17
5) 1- 3x = 4 - 4x
Sol. -3x+4x = 4-1
x = 3
ไม่แน่ใจน่ะค่ะ

คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-27T18:53:32+07:00
1)    x = 12 + 3x
x - 3x = 12
    -2x = 12
       x = -6
2)   
3a = 2a - 1
3a - 2a = -1
        a = -1
3) 
-6x - 5 = - 3x 
 -6x + 3x = 5
         -3x = 5
            x =
- \frac{5}{3}
4)