ให้จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า 7 ถ้าผลต่างของกำลังสองของจำนวนจำนวนนั้นกับ 7 มากกว่า 3 เท่าของกำลังสองของผลต่างของจำนวนนั้นกับ 7 อยู่ 54 จงหาจำนวนจำนวนนั้น

2

คำตอบ

2014-02-16T15:10:30+07:00
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T15:22:44+07:00
ตั้งสมการ
(x²-7)-3(x-7)²=54
x²-7-3(x²-14x+49)-54=0
x²-7-3x²+42x-147-54=0
-2x²+42x-208=0
นำ -2 หารทั้งสมการ
x²-21x+104=0
(x-13)(x-8)=0
x= 13, 8