ขอตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหน่อยค่ะ โดยใช้เวิร์บ Past Simple Tense ค่ะ

1

คำตอบ

  • kuro235
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-17T20:36:42+07:00