คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
2014-02-16T14:45:49+07:00
วิธีทำ 109-4=105
นำ 105 ไปแยกตัวประกอบ
ได้ 3×5×7=105
เพราะฉะนั้น จำนวน 2 หลักที่หาร 109 เหลือเศษ 4 คือ
3×5=15
3×7=21
5×7=35
ครับ^^
2014-02-16T15:24:25+07:00
109 - 4 =105
นำ 105 ไปแยกตัวประกอบ
ได้ 3 X 5 X 7 =105
ดังนั้น จำนวน 2 หลักที่หาร 109 เหลือเศษ 4 คือ
3 X 5 = 15
3 X 7 = 21
5 X 7 = 35