คำตอบ

2014-02-16T15:04:53+07:00
น่าจะเป็นค้าขายค่ะ   จะชายจะหญิงได้ทั้งนั้น