ง่ายๆค่ะ อุณหภูมิสูง=ความดันอากาศต่ำ อุณภูมิต่ำ=ความดันอากาศสูง(ความดันอากาศใช้ในการพยากรณ์อากาศนะคะส่วนความกดอากาศใช้กันทั่วไป)

คำตอบ

2014-02-16T15:24:32+07:00
อากาศที่ปกคลุมโลกเราเป็นชั้น ๆ เรียนว่าชั้นบรรยากาศ บรรยากาศแต่ละชั้นมีส่วนประกอบและปริมาณของแก๊สแตกต่างกัน เนื่องจากอากาศเป็นสารซึ่งมีมวล จึงถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดเช่นเดียวกับที่กระทำต่อวัตถุอื่น ๆ   น้ำหนักของอากาศที่กดลงบนพื้นโลกเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกในแนวตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เรียกว่า  ความดันอากาศ หรือ ความดันบรรยากาศ                 ความดันอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความดันอากาศ ณ บริเวณต่าง ๆ จะไม่เท่ากัน  ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ   กล่าวคือ บริเวณใดที่มีอุณหภูมิสูง อากาศจะขยายตัวทำให้ความหนาแน่นต่ำกว่าอากาศโดยรอบจึงลอยตัวสูงขึ้นทำให้ความดันอากาศบริเวณนั้นต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียงเกิดเป็นบริเวณความกดอากาศต่ำ ซึ่งจะเป็นบริเวณที่อากาศไม่ดี มีเมฆและฝนมาก                 ส่วนบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ความหนาแน่นจะสูงกว่าอากาศโดยรอบจึงจมตัวลง ทำให้ความดันบริเวณนั้นสูงกว่าบริเวณใกล้เคียงเกิดเป็นบริเวณความกดอากาศสูง ซึ่งจะมีเมฆน้อย และสภาพอากาศดี
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T15:27:29+07:00
จาก PV = nRT จะเห็นว่า ความดัน P แปรผันตรงกับ อุณหภูมิ T (หน่วยเคลวิน)
แสดงว่า อุณหภูมิของอากาศเพิ่ม (ร้อนขึ้น) ความดันก็จะสูงขึ้น
อุณหภูมิของอากาศลด (เย็นลง) ความดันก็จะลดลง