คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T22:34:53+07:00
ดุลสมการเคมีแบบง่ายๆ
1. ทำจำนวนอะตอมของธาตุในโมเลกุลใหญ่ๆให้เท่ากันก่อน แล้วค่อยทำโมเลกุลที่มีขนาดเล็กลง
2. ดุลอะตอมธาตุต่างๆ หมดแล้ว ค่อยดุลอะตอมของธาตุอิสระ
3. ฝึกทำบ่อยๆ