คำตอบ

  • plai
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-16T20:26:27+07:00
ไก่ขันรับวันใหม่       แดดรำไรทอแสงทอง
ตื่นเถิดไทยทั้งผอง  นักเรียนต้องไปโรงเรียน
ตื่นเช้าเราสดใส      สมองไวได้อ่านเขียน
ขยันและหมั่นเพียร   ผลการเรียนสมใจปอง