คำตอบ

2014-02-16T16:40:35+07:00
“ประเภทของลีลาศแบ่งออกเป็น 3 ประเภท1.ประเภทบอลรูม (Ballroom) มีลักษณะการเต้นเต็มไปด้วยความอ่อนหวานลำตัวตั้งตรง ผึ่งผาย ไม่โยกหรือส่ายสะโพกมาก ประกอบไปด้วย 5 จังหวะ คือü     วอลทช์ (Waltz)ü     แทงโก้ (Tango)ü     สโลว์ฟอกซ์ทรอท (Slow Fox Trot)ü     ควิกสเตป (Quick Step)ü     ควิกวอลทซ์ (Quick Waltz)2. ประเภทลาตินอเมริกัน (Latin American) มีลักษณะการเต้นที่มีการเคลื่อนไหว ลำตัวมาก โดยมากจะใช้สะโพก เอว เข่า และข้อเท้าเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 5 จังหวะ คือü     ช่า ช่า ช่า ( Cha Cha Cha )ü     คิวบันรุมบ้า (Cuban Rumba)ü     แซมบ้า (Samba)ü     ไจฟว์ (Jive)ü     พาโชโดเปล3. ประเภทเบ็ดเตล็ดต่างๆ ลักษณะการเต้นเป็นจังหวะที่ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป เป็นที่นิยมเต้นกันในประเทศไทยมาก ประกอบไปด้วยü     กัวราช่า ( Guaracha )ü     รุมบ้า (American Rumba)ü     บีกิน (Beguine)ü     ตะลุงมารยาทในการลีลาศ1. ไม่ควรสูบบุหรี่หรือขบเคี้ยวของขณะลีลาศ2. ต้องลีลาศไปตามทิศทางที่ถูกต้อง3. ควรแต่งกายให้ถูกต้องตามกาละเทศะ4. ให้ความสนใจคู่ลีลาศของตน5. ไม่แสดงความเบื่อหน่ายคู่ลีลาศของตน6. อย่าแสดงความสนใจคู่ลีลาศอื่น7. หากมีความจำเป็นต้องพูดคุยกับผู้อื่นในขณะลีลาศ ควรแนะนำคู่ลีลาศของตนให้รู้จักด้วย8. ไม่ร้องเพลงคลอเสียงดนตรีขณะลีลาศ9. ถ้าจะเปลี่ยนคู่ลีลาศ ควรพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย10. ไม่สอนลวดลายใหม่ขณะที่ลีลาศอยู่บนฟลอร์11. การลีลาศโดยไม่จับคู่ถือว่าไม่สุภาพv   ·มารยาทในการลีลาศของสุภาพบุรุษ1. ไม่ควรยืนข้างฟลอร์เฉยๆ2. ไม่ตัดคู่ขอลีลาศกับสุภาพสตรีที่กำลังลีลาศอยู่ เมื่อยังมีสตรีอื่นไม่ได้ออกลีลาศ3. ควรเดินนำหน้าเพื่อขอทาง โดยยื่นมืออีกข้างให้สุภาพสตรีจับถ้าฟลอร์แน่น4. เมื่อจบเพลงควรเดินตามไปส่งให้ถึงที่นั่ง พร้อมกับกล่าวขอบคุณ5. ไม่ควรนำลีลาศในลวดลายที่ยาก6. ถ้าจะขอลีลาศกับสุภาพสตรีอื่น ต้องขออนุญาตคู่ลีลาศของเขาก่อน และให้สุภาพสตรีพอใจที่จะลีลาศด้วยv    มารยาทในการลีลาศของสุภาพสตรี1. พยายามเป็นผู้ตาม2. รับการขอลีลาศจากสุภาพบุรุษเสมอ3. กล่าวรับคำขอบคุณของสุภาพบุรุษอย่างสุภาพ4. เมื่อปฏิเสธการลีลาศจากสุภาพบุรุษคนหนึ่งแล้ว ไม่ควรออกลีลาศกับสุภาพบุรุษอื่นในจังหวะนั้นv   ประโยชน์ของลีลาศ1. ช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ เพราะเป็นการออกกำลังกาย2. เป็นกิจกรรมที่ทั้งชายและหญิงเข้าร่วมพร้อมๆ กันได้3. เป็นกิจกรรมที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องทางกาย ทั้งยังช่วยสร้างเสริมทรวดทรง ท่าทางและมารยาท4. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง5. ช่วยให้เข้าสังคมได้ดี6. ช่วยให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการ7. ช่วยให้ลดน้ำหนักได้ด้วยความสามารถ
  • tong0990
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-17T12:11:11+07:00