คำตอบ

2014-02-16T16:49:34+07:00
2014-02-16T17:48:42+07:00
1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรถ้า300เซนติเมตรจะเท่ากับ3เมตร