คำตอบ

2014-02-16T16:56:15+07:00
100 กรัม = 1 ขีด

10 ขีด = 1 กิโลกรัม

ดังนั้น  1 กิโลกรัม  =  ( 100 กรัม  X  10 ขีด )  = 1000 กรัม ทั้งหมดก็3000กรัมค่ะ