คำตอบ

2014-02-16T17:21:05+07:00
คำพูดชนิดที่เป็นชื่อทุกอย่างเช่นชื่อของคน  สัตว์  ที่  สิ่งของ  เรียกว่านามนาม  ตัวอย่างชื่อคน  เช่น  คน(นร)  ชาย  (ปุริส)  หญิง  (อิตฺถี)  มนุษย์  (มนุสฺส)  พระอานนท์  พระราชา  พระเทวี  ลูกสาว  (ธีตุ)  ลูกชาย  (ปุตฺต)  พ่อ  (ปิตุ)  แม่  (มาตุ)  พรหม  เทวดา  นางสาว   จีน  ไทย  ลาว  เขมร  แขก  อินเดีย  ฝรั่ง  นายมี  นายสี  นายสา  นายดำ นายแดง นางสุข  นางดี  นางเรวดี  น.ส.วาสนา  ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  นายอำเภอ   รัฐมนตรี  นายก  พระ  โยม  เป็นต้น  ยังมีอยู่อีกมากมาย  ล้วนแต่เป็นคำพูดที่เป็นชื่อเรียกขานกัน  เรียกว่า  นามนาม  ทั้งนั้น              คำนามนามที่เป็นชื่อของสัตว์  เช่น  นก  หนู  ปู  ปลา  ช้าง  ม้า  วัว  ควาย  เป็ด  ไก่  ห่าน  นกเขา  นกคุ้ม  นกเป็ด  นกกระจอก  นกยาง  นกหงส์   มดดำ  มดแดง  และอีกมากมาย              คำนามที่เป็นชื่อของสถานที่  เช่น ประเทศไทย  เมืองจีน  ภูเขา  ดง  ทุ่งนา  สวน  บ้าน  ถนน  ตลาด  วัด  ร้าน  ห้องแถว  แม่น้ำ  แม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำโขง  แม่น้ำมูล  ดอย  ผา  บ่อน้ำ  สระน้ำ  เป็นต้น  คำชนิดนี้เรียกว่า  คำนามนามเกี่ยวแก่สถานที่ ฯ              คำนามนามที่เป็นชื่อของสิ่งของ  เช่น  โต๊ะ  ตู้  เก้าอี้  ปากกา  ดินสอ  สมุด  หนังสือ  กางเกง  เสื้อ  สบง  จีวร  สังฆาฏิ   ตะกร้า  มีด  พร้า  จอบ  เสียม  กบ  สิ่ว  ตะไบ  ไถ  คราด  กระดาน กระดาษ  แป้ง  น้ำมัน  ขนม  นม  กล้วย  อ้อย  มะพร้าว  มะม่วง  หน่อไม้  ขิง  เป็นต้น  คำเหล่านี้  เรียกว่านามนามเกี่ยวแก่สิ่งของ ฯนามนามแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ              1. สาธารณนาม  ได้แก่ชื่อที่ทั่วๆ  ไปไม่จำกัดลงไป และเป็นชื่อที่ครอบคลุมเอานามนามทั้งหมด เช่น พระเถระ   ภิกษุ  สามเณร คน ชาย หญิง วัว หมา เมือง ผ้า มีด เป็นต้น              2. อสาธารณนาม ได้แก่ชื่อที่จำกัดลงไปโดยแน่นอน เช่น  พระอานนท์  พระติสสะ สามเณรประสิทธิ์  คนไทย  นายดี  นางสี  ควายเผือก  วัวแดง หมาดำ  เมืองสาวัตถี  ผ้าจีวร พร้าโต้ เป็นต้น               นามนามบางจำพวกเป็นได้ลิงค์เดียว บางจำพวกเป็นได้สองลิงค์ บางจำพวกเปลี่ยนแต่สระที่สุดศัพท์ ให้แปลกกันพอเป็นเครื่องหมายให้ต่างลิงค์กันบ้าง
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T18:00:59+07:00
วันจันทร์ เดือนมกรา เป็น คำนาม ครับ โดยเกิดจากการผสมกันระหว่าง วัน และจันทร์, เดือน และมกรา