คำตอบ

2014-02-16T17:32:03+07:00
อาณาจักรธนบุรี เป็นอาณาจักรของคนไทยช่วงสั้น ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2310 - 2325 ระยะเวลา 15 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียว คือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ภายหลังอาณาจักรอยุธยาล่มสลายไปพร้อมกับการปล้นกรุงศรีอยุธยาของกองทัพพม่า ทว่า ในเวลาต่อมา สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ และทรงย้ายเมืองหลวงไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา คือ กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T17:57:55+07:00
พระยาตากกู้เอกราชสำเร็จ ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ใน พ.ศ. 2310 และกรุงศรีอยุธยามีภาพทรุดโทรมมาก จึงตัดสินใจสร้างราชธานีใหม่ที่เมืองธนบุรี ในปีเดียวกัน