จริงหรือไม่ที่ 100,000 ปีที่แล้วมีสัตว์ตัวหนึ่งซึ่งกินดินเป็นอาหาร
ช่วยตอบหน่อย

2

คำตอบ

2014-02-16T17:34:39+07:00
น่าจะไม่จริงนะคะ ลองหาจากอินเตอร์เน็ตได้คะ เรื่องนี้ก็ไม่ทราบคะ
ก้ในเน็ตบางเวบบอกจริงอีกเวบบอกไม่ อ่ะคะ
2014-02-18T17:54:19+07:00
ผมคิดว่าไม่น่าจะใช้นะครับ เพราะมนุษย์ประมาณ100,000ปีก่อน พัฒนามาจากลิงแล้วก็พัฒนามาต่อไป ส่วนใหญ่พวกลิงก็จะกินผลไม้เป็นอาหาร และเมื่อ100,000 ปีก่อนมนุษย์ในสมัยนั้นน่าจะกินผลไม้เป็นอาหารครับ