คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T17:45:50+07:00
ผีซ้ำด้ำพลอย หมายความว่า เมื่อเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว แต่ก็มีเรื่องราวหรือปัญหาเข้ามาเพิ่ม ซ้ำเติมให้หนักกว่าเดิม
  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-16T18:27:21+07:00