คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-16T18:21:00+07:00
ไม่รู้จักเสือ เอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาแหย่ค่ะ