ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุได้
และทำให้ไม่มีคนร้ายมาก

คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
2014-02-16T18:47:20+07:00
  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-16T18:48:13+07:00
การปฏิบัติตามกฏหมาย จะทำให้เกิดบรรทัดฐานในสังคมค่ะ จะไม่เกิดการแบ่งชนชั้น เพราะทุกคนต้องทำตามกฏหมายที่กำหนด และการทำตามกฏหมายก็จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขไม่มีความวุ่นวายค่ะ