บทบาทหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการสร้างพัฒนาชาติไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

1

คำตอบ

  • kuro235
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-16T21:28:32+07:00
       
มี4ข้อเท่าที่ผมจำได้อ่ะครับ
1.การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ
2.ทำนุบำรุงศาสนา
3.ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ
4.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม