สระว่ายน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 3.3 เมตร ต้องการใช้กระเบื้อง
รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 15 × 15 ตารางเซนติเมตรปูที่พื้นสระและด้านข้างทั้ง 4 ด้านของสระ
จะใช้กระเบื้องกี่แผ่น

2

คำตอบ

  • poom203
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-16T19:51:51+07:00
ไม่แน่ใจว่าถูกไม๊เพราะอาจจะเข้าใจโจทย์ผิด แถมได้คำตอบเยอะไป ถ้าผิดต้องขออภัย
พท.พื้นสระ = 25×12 = 300 ม²
พท.ด้านข้างสระ ด้านที่กว้าง 3.3×12 = 39.6 มีสองด้าน ×2 = 79.2 ม²
พท.ด้านข้างสระ ด้านที่ยาว 3.3×25 = 82.5 มีสองด้าน ×2 = 165 ม²
พท.ทั้งหมดที่ต้องติดกระเบื้อง= 300+79.2+165 = 544.2 ม²
กระเบื้องพท. 0.15×0.15 = 0.0225 ม² 
ต้องใช้กระเบื้องทั้งหมด 544.2/0.0225 = 24186.66667
= 24187 แผ่น
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T22:30:19+07:00
พื้นที่ผิวของสระน้ำทั้งหมด
- ด้านข้าง 2 ด้าน 3.3×25×2 = 165 ตารางเมตร
- ด้านข้าง 2 ด้าน 3.3×12×2= 79.2 ตารางเมตร
- พื้นสระ 12*25 = 300 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ 544.2 ตารางเมตร

กระเบื้องมีพื้นที่ 0.15×0.15=0.0225 ตารางเมตร
ต้องปูกระเบื้อง 544.2/0.0225= 24186.67 แผ่น
เศษกระเบื้องปัดเป็นจำนวนเต็ม ต้องใช้ = 24187 แผ่น