คำตอบ

2014-02-16T19:56:07+07:00
น้ำหนักช้าง ช้างเพศผู้ / ช้างพลาย / ช้างสีดอ เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนัก ๓,๗๐๐ - ๔,๕๐๐
กิโลกรัม ช้างเพศเมีย / ช้างพัง เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนัก ๒,๓๐๐ - ๓,๗๐๐ กิโลกรัม
ส่วนสูงช้าง ช้างเพศผู้ / ช้างพลาย / ช้างสีดอ เมื่อโตเต็มที่จะสูง ๒.๔ - ๒.๙ เมตร
ช้างเพศเมีย / ช้างพัง เมื่อโตเต็มที่จะสูง ๒.๑ – ๒.๔ เมตร
ดูเอาเลยคะ
  • plai
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-16T20:32:14+07:00
ช้างเอเชีย ตัวผู้จะหนักราวๆ 2-4 ตัน ส่วนตัวเมียหนักราวๆ 2-3 ตัน

ส่วนช้างแอฟริกา ตัวผู้จะหนักราวๆ 4-6 ตัน ส่วนตัวเมียราวๆ 3-4 ตัน