ช่วยแก้หน่อยนะคะ ^^
ข้อที่ 1 2x/3+1/5=x/3+4/5
ข้อที่ 2 3b-6=b/2+1/3
ข้อที่ 3 k/2-3/5=k/3+1/10
ข้อที่ 4 3/4-t/3=2t-6
ข้อที่ 5 5s+2เศษ1/5 = 3/5s+2

1
ผมว่า 5 ข้อใน คำถามเดียว เยอะไปนะครับ แนะนำให้เป็น 1 ข้อ 1 คำถาม เวลาทำจะได้มีเวลาหน่อย เพราะต้องพิมพ์ด้วย

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T09:31:51+07:00
**ขอความร่วมมือ**1 คำถาม ไม่ควรมีข้อย่อยเยอะครับ เพราะคนทำนี่ต้องอึดพอสมควร กว่าจะได้ 1 คำถามที่มีหลายข้อ และจะได้รวดเร็วในการทำต่อข้อด้วยนะครับ

1) 2x/3+1/5=x/3+4/5
2x/3-x/3=4/5-1/5
x/3=3/5
x=9/5

2) 3b-6=b/2+1/3
นำ 6 คูณทั้งสมการ
18b-36=3b-2
18b-3b=2+36
15b=38&b=38/15

3) k/2-3/5=k/3+1/10
นำ 30 คูณทั้งสมการ
15k-18=10k+3
15k-10k=3+18
5k=21&k=21/5

4) 3/4-t/3=2t-6
นำ 12 คูณทั้งสมการ
9-4t=24t-72
9+72=28t
81=28t
t=81/28

5) 5s+11/5=3s/5+2 (ตรวจสอบโจทย์ว่าตรงหรือไม่ด้วยครับ)
นำ 5 คูณทั้งสมการ
25s+11=3s+10
25s-3s=10-11
22s=-1
s=-1/22