คำตอบ

  • Rail
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-05T18:11:57+07:00
ดุลงบประมาณเกินดุล เกิดขึ้นเมื่อ รายได้ของรัฐบาล มากกว่า รายจ่ายของรัฐบาล
ดุลงบประมาณขาดดุล เกิดขึ้นเมื่อ รายได้ของรัฐบาล น้อยกว่า รายจ่ายของรัฐบาล
ในกรณีที่งบขาดดุล รัฐอาจหาทางออกโดยการออกพันธบัตรมาขายกับประชาชน หรือวิธีการอื่นๆ
แต่ถ้ารัฐมีรายรับมากกว่ารายจ่าย เงินที่เหลือจะเรียกว่าเงินคงคลัง
มีเงินเก็บมากไปก็ใช่ว่าจะดี ครูเคยบอกว่าที่มีเงินเก็บมากไปอาจจะเพราะรัฐบาลชุดนั้นแทบจะไม่ได้ใช้จ่ายเงินที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด