ในปฏิกิริยา He ( 2,4 ) ได้ H ( 1,1 ) + Li ( 3,7 ) พบว่าต้องใช้พลังงาน 17.2 MeV ถ้าพลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียส Li ( 3,7 ) = -39.2 MeV จงหาพลังงานยึดเหนี่ยวของ He ( 2,4 )

1

คำตอบ

2014-04-02T12:43:50+07:00