ซื้อที่ดินราคาไร่ละ 400,000 บาท จำนวน 6 ไร่ แล้วซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มขึ้นอีก 8 ไร่ ราคาไร่ละ 450,000 บาท แล้วนำมาจัดสรรขายทั้งหมดได้เงิน 9,100,000 บาท จะได้กำไรหรือขาดทุนประมาณกี่ล้านบาท

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T22:17:29+07:00
ซื้อที่ดิน 0.4 ล้านบาท 6 ไร่ เป็นเงิน 2.4 ล้านบาท
ซื้อเพิ่มอีก 8 ไร่ๆ ละ 0.45 ล้านบาท เป็นเงิน 3.6 ล้านบาท
รวมซื้อที่ดินทั้งหมดเป็นเงิน 2.4+3.6 = 6 ล้านบาท

ขายได้ 9.1 ล้านบาท
ดังนั้น กำไร = ราคาขาย - ต้นทุน = 9.1-6 = 3.1 ล้านบาทหรือ 3,100,000 บาท