คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T22:11:15+07:00
แนวคิดเกี่ยวกับสมมติเทพ ของพระมหากษัตริย์ (พระมหากษัตริย์เป็นเทพลงมาเกิดบนโลกมนุษย์)