การทำศึกสงครามระหว่างไทยกับพม่ายุติได้โดยสิ้นเชิงจนถึงปัจจุบันเกิดขึ้นในสมัยใด

1

คำตอบ

  • Rail
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-05T17:50:31+07:00
สงคราม 9 ทัพ ในสมัยร.1 ครับ หลังจากนั้นส่วนใหญ่ ไทยมักจะมีปัญหากับต่างชาติซะส่วนมาก