พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่เป็นพระมหากษัตริย์ด้วยสิทธิธรรมโดยสถานการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย

1

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-16T21:07:17+07:00
มีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในช้อยไม๊คะ?
ไม่คะ
มี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สมเด็จพระมหาธรรมราชา
พระเจ้ากรุงธนกับพระเจ้าตากคนเดียวกันค่ะ
อ่า ขอบคุณมากคะ
ค่า ไม่เป็นไรค่ะ